သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို
နည်းပညာအကူအညီဖြင့် ထပ်မံချဲ့ထွင်လိုက်ပါ

Get Started Contact Us

About Us

YGN Net သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု.(Software, Website, Emails, Apps, More..) များကို အဓိကပံပိုးပေးနေပြီး ရန်ကုန်မြို.တွင် အခြေစိုက်ထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Our Exclusive Feature

Lead Generation

In the digital age, generating leads is not just a strategy; it's the heartbeat of technological progress.

Expertise & Leadership

In ICT, expertise is the fuel, but leadership is the engine that drives the industry forward into uncharted realms of possibility.

Dedicated IT Solution

Where technology meets dedication, innovative IT solutions emerge, creating pathways for businesses to thrive in the digital landscape.

Smart Services

Our Services

IT Consultancy

Digital Marketing

Web Development

Software Development

eCommerce Development

ICT Education

YGNNet (FAQs)

Frequently Asked Questions

YGN Net က ရုံးခွဲတွေ ရှိပါသလား။

YGN Net သည် ကွန်ပျူဘာသာရပ်များ သင်ကြားပို့ချနေသည့် ရုံးခွဲများစွာရှိနေပါသည်။ သို့သော်လည်း နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဝန်ဆောင်မှု.ပေးနေသော နေရာလိပ်စာကို Website ရဲ့ အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

YGN Net မှာ Website တွေ၊ Email တွေ၊ လုပ်ငန်းသုံး Software တွေ ရရှိနိုင်ပါသလား။

သင်လုပ်ငန်းအတွက် ကိုက်ညီတဲ့ Software, Website, Email တွေကို YGN Net မှ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု.ပုံစံများကို စနစ်တကျစစ်ဆေးကြည့်ရှု.ပြီးမှသာ စတင်ရေးဆွဲပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။

YGN Net မှာ Customers များရဲ့ လုပ်ငန်းသုံးအချက်အလက်များနှင့် လုပ်ငန်းရှင်အချက်အလက်များကို မည်သို့ သိမ်းစဲထားပါသလဲ။

မြန်မာနိုင်ငံတည်စဲ ဥပဒေများနှင့် နည်းပညာဝန်ဆောင်မှု့ပေးနေသော ကုမ္ပဏီများလုပ်ထုံ လုပ်နည်းများအတိုင်း စနစ်တကျ သိမ်းစဲထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ မဟုတ်သော Customer များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများမှ ချမှတ်ထားသော နည်းပညာပိုင်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို လေ့လာပြီး လိုအပ်သလို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါသည်။

မိမိလုပ်ငန်းအတွက် နည်းပညာပိုင်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ရယူရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်ပေးပါသလဲ။

[email protected] သို့ ဆက်သွယ်ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ရက်ချိန်း ရယူနိုင်ပါသည်။

Get In Touch

Contact Us

  • Address

    အမှတ်(၂၀)၊ ပထမထပ်၊ ၊ ခေမာသီလမ်း၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို.နယ်၊ ရန်ကုန်

  • Email [email protected]
  • Phone 09 768 133 811